Samen maken we Maasgouw schoon! Helpt u mee?

Door het hoogwater is er véél afval op sommige plekken. De Maas heeft flink wat rommel meegenomen en achtergelaten in Maasgouw. ‘Hoe wordt dit opgeruimd?’ en ‘kunnen wij helpen’ zijn veelgestelde vragen. Wilt u helpen? Graag! 

Na hoogwater… komt opruimen

Mensen geven aan het meest behoefte te hebben aan herstel van hun omgeving, kortom: opruimen geblazen. Het water heeft in haar tocht door haar stroomgebied van alles meegebracht en mee gesleept. Op verschillende plekken in de gemeente zijn al bewonersinitiatieven opgestart om het dorp weer schoon en prettig te krijgen.

De gemeente maakt momenteel een inventarisatie waar het (meeste) afval ligt en waar hulp nodig is. Wilt u helpen? Heel graag!

Aanmelden voor opruimen

Iedereen is van harte welkom om te helpen. Kleine initiatieven zijn net zo welkom als grote. Of u nu met de hele vereniging aan de slag wilt gaan of tijdens het uitlaten van de hond wat afval meeneemt; wij zijn blij met elke helpende hand!

Wilt u meehelpen met het opruimen van afval? Heel graag! Wilt u dit aan ons doorgeven? Geef daarbij door:

  • In welke kern wilt u opruimen?
  • Wanneer bent u beschikbaar?
  • Met hoeveel personen bent u?
  • Uw contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

U kunt dit doorgeven per e-mail naar zwerfvuil@gemeentemaasgouw.nl 
of telefonisch aan het callcenter via (0475) 85 25 00.
Zodra duidelijk is waar en wat we georganiseerd gaan opruimen, nemen we contact met u op.

Logo Gemeente Maasgouw

Heeft u materiaal dat ingezet kan worden om op te ruimen, zoals tractors, karren of andere laders, neem die dan mee (in overleg). Wij stellen materiaal beschikbaar, zoals hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen. Op verzoek ook containers. We vragen u wel om de uitgeleende, herbruikbare spullen na afloop retour te brengen. U kunt deze afgeven op ons gemeentehuis of ons bellen, dan halen we het op.

Containers worden geplaatst

De komende dagen zullen er containers geplaatst worden in de gemeente. Via de website laten we u weten waar u deze kunt vinden. Hier kunt u het verzamelende zwerfafval in gooien.

Bent u al begonnen?

Heeft u al zwerfafval verzameld? Geef dan door aan de gemeente waar u het afval heeft opgeslagen/opgestapeld. Dan kunnen wij het laten ophalen.

Strandjutters

We zien ‘strandjutters’ die spullen aan het verzamelen zijn. Dit gebeurt helaas ook op privéterrein van mensen. Dat is absoluut niet toegestaan en hier staat een fikse boete op! Hier wordt op gehandhaafd. 

Gooi geen afval terug 

We vragen u met klem om geen afval in de Maas terug te zetten, ook niet als het natuurlijke materialen betreft. Alle gemeenten in het stroomgebied nemen de taak op zich de Maas en aangelegen waterroutes schoon te krijgen van de opgeslokte afvalstroom. Doorstromende spullen kunnen met het dalende waterpeil schade veroorzaken aan dijken en waterweg, inrichting van verkeer en buitenruimte en aan persoonlijke bezittingen.

‘Groot afval’

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het opruimen van de uiterwaarden. Zij ruimen ook de grotere objecten op als auto’s, caravans en boomstammen.​

Tekst & beeld: Gemeente Maasgouw | Carlien Schouten