Centrumplan Heel

Het centrum van Heel moet meer zijn dan een verzamelplaats van verkooppunten.

In september 2020 hebben ondernemers (Ondernemers Collectief Heel – red.) het initiatief genomen om een concept centrumplan te maken. Hiermee hebben ze het signaal afgegeven dat het tijd is voor de gemeente Maasgouw om in actie te komen. De wereld van vandaag en morgen draait steeds meer om verbinden en verduurzamen. Door Covid is het nog duidelijker geworden hoe essentieel de verbinding met eigen inwoners is. We zien dat centrumgebieden die lokaal betekenisvol zijn en een relatie opbouwen met hun bezoekers, weerbaarder zijn.

Om het centrum van Heel aantrekkelijk en weerbaar te maken heeft de gemeente Maasgouw, Bureau Cosi gevraagd om de wensen en behoeftes van inwoners en ondernemers in kaart te brengen en te komen tot meerdere toekomstbeelden voor het centrum.

De ideeën uit de inwonersavond van maart 2019 worden hierin ook meegenomen. Zodra de eerste conceptbeelden gereed zijn, zullen wij (gemeente Maasgouw – red.) deze met u delen.

Tekst en beeld: Gemeente Maasgouw, Hedzer Kooistra en Bureau Cosi, Tessa Vosjan