‘Zaadje’ voor ontwikkeling Dorpsbongerd Heel geplant

Op donderdag 17 juni heeft er in CC Don Bosco een overleg plaatsgevonden over het ontwikkelen van een dorpsbongerd in het centrum van Heel.

Een 20-tal inwoners hebben de hitte van de dag getrotseerd en hebben, samen met John van den Berg en Pieter Derix van gemeente Maasgouw, een eerste ‘zaadje’ geplant.

De aftrap bestond uit een voorstelrondje waarbij iedereen kon aangeven wat zijn of haar drijfveer was om aan te sluiten bij dit overleg.

Daarna heeft John van de Berg een toelichting gegeven op het proces en uitgelegd waarom de gemeente het plan omarmt.

Versteende omgeving vergroenen

Het centrum van Heel is een versteende omgeving. De gemeente Maasgouw wil wegen en pleinen zoals de Dorpsstraat en het Raadhuisplein graag groener maken. Want groen verbindt! Het zorgt voor verkoeling, voor een betere biodiversiteit, voor sfeer.

Gemeente Maasgouw stimuleert burgerinitiatieven zoals de dorpsbongerd. Zulke initiatieven zorgen voor een grotere saamhorigheid en meer betrokkenheid in het dorp. We willen van de dorpsbongerd een plukweide van fruitbomen en fruitstruiken maken. Een ontmoetingsplek voor mens én dier. Voor, maar zeker ook dóór inwoners!

De aanleg van een dorpsbongerd sluit ook goed aan bij de ideeën van het zorgcentrum Catualiumhof dat in het voormalige gemeentehuis van Heel gerealiseerd wordt. Zo kan de dorpsbongerd uitgroeien tot een groene ontmoetingsplek. Waar we elkaar treffen, wandelen, proeven, tuinieren, oogsten, jam of zelfs muziek maken.

Waar is dorpsbongerd gepland?

Plangebied is de bloemen- en kruidenweides aan beide zijden van het Catualiumplein. Dit is het terrein van het voormalige CC Don Bosco (zie plattegrond)

Inventarisatie van wensen en kansen voor een dorpsbongerd in Heel

Al brainstormend kwamen veel mooie ideeën maar ook kritische punten naar voren. Een greep uit de reacties:

 • Ruimte voor ontmoeten
 • Ondernemers in de directe omgeving bij het proces betrekken
 • Rekening houden met parkeerbehoefte
 • Openbaar
 • Geen hangplek (vooralsnog liever geen banken)
 • Informatiebordjes
 • Wandelpaadje door gebied
 • Kersen, walnoot, druiven
 • Schapenhek
 • Leilindes langs Dorpsstraat soms onhandig voor parkeren
 • Lopen over de Dorpsstraat is soms lastig, zeker met rolstoelen

Wat is het plan van aanpak?

 • Schetsplan

  Er is een werkgroep samengesteld die met de genoemde punten aan de slag is gegaan. Inmiddels is de eerste (praat)schets klaar. Deze zal samen met de gemeente besproken worden.

  Zodra het definitieve plan klaar is zullen we het met bordjes op de beoogde locatie (bloemenweide voormalig CC Don Bosco) en in de nieuwsbrief van Hieël Hael kenbaar maken. Ook zullen jullie het terug kunnen vinden via de website en de facebook-pagina van de gemeente Maasgouw.
 • Inventarisatie parkeerbehoefte

  Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep op een aantal tijdstippen een parkeertelling gedaan in het gebied tussen Bongerdpad en De Linj.
 • Realisatie

  Zo ver zijn we nog lang niet! Maar tegen de tijd dat het zo ver is zullen we zeker op zoek gaan naar ‘vrienden van de bongerd’ die graag een steentje willen bijdragen met planten, poten, maaien, schoffelen, snoeien, oogsten, etc.

Volg de ontwikkelingen van de dorpsbongerd via de nieuwsbrief van Hieël Hael!

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen, leuke tips of ideeën laat ze horen!
Stuur een e-mail naar info@hieelhael.nl  o.v.v. Dorpsbongerd Heel.

Tekst en beeld: Werkgroep Dorpsbongerd, Sandra van halbeek en Gemeente Maasgouw, John van den Berg