Ideeën

Belangrijke mededeling

Hieël Hael gaat stoppen

Heeft u een goed idee?

Neem dan contact met ons op via e-mail.
Stuur uw bericht aan info@hieelhael.nl en vermeld daarin naast het idee ook uw naam en contactgegevens.


Inwonersavond van Heel en Panheel d.d. 27 maart 2019

De ingebrachte ideeën zijn verzameld en geordend in een overzicht. Zie daarvoor onderstaande lijsten (ingedeeld per thema en vervolgens per onderdeel).
Thema 1
Groen, natuur & landschap

Onderdelen:
Biodiversiteit, Ontmoeten, Meer kleur en groen, Aantrekkelijker landschap, Cultuur.

Onderdeel Probleem / voorstel Details
Biodiversiteit Kruidenrijk mengsels i.p.v. gazons (3x genoemd)
BiodiversiteitKruidenmengsels / Bloembollen in Wadi’s (5 x genoemd)
Biodiversiteit Veld bij St Joseph inzaaien
Biodiversiteit Pia Hoeve, fruitbomen, bloemenmengsels, schoollessen (2 x genoemd)
Biodiversiteit Bijen-hotel, oude voetbalveld
Biodiversiteit Meer bij-vriendelijke planten in plantsoenen
Biodiversiteit Berg-bezink bassin inzaaien Sleydal
BiodiversiteitDijken minder saai inrichten
BiodiversiteitBouwlocaties minder gras
BiodiversiteitAanplantregeling voor bomen en struiken in tuinen
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Ontmoeten Meer banken in het dorp en natuur (3 x genoemd) Reutsdaal
Ontmoeten Dorpsboomgaard aanleggen
Ontmoeten Parkeerplaatsen op locatie Huisarts Reutsdaal
Ontmoeten Pad door honden uitlaatplaats Sleydaal
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Meer kleur en groen Bouwlocaties aankleden (kruiden, banken, spelen, bomen)
Meer kleur en groen Bloembakken in straten ( 4x genoemd)
Meer kleur en groen Entree verfraaien (3 x genoemd) St. Joseph
Meer kleur en groen Laanbomen in de wijk (2 x genoemd)
Meer kleur en groen Bloemen in de Dorpsstraat
Meer kleur en groen Meer groen in de Teskenlaan
Meer kleur en groen Buiten-beter app gebruiken
Meer kleur en groen Sterplein: Bomen verwijderen, i.v.m. zonnepanelen en bloemperken aanplanten
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Aantrekkelijker landschap Entree Sleydal aantrekkelijker maken Grondlichamen verwijderen
Aantrekkelijker landschap Compensatie voor groen bij dijken Bomen voor bewoners beschikbaar stellen
Aantrekkelijker landschap Opruimen van bomen en takken achter tennisbaan
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
CultuurCultuur-historische wandelroute door Heel en Panheel Informatie borden, info app of dorpsgids
CultuurKindvriendelijke wandelroute door Heel
Cultuur Kapel St. Anna Expositieruimte (kunst), Museum St. Anna , Tentoonstellen van geschiedkundige vondsten
CultuurKermis Heel
Nieuw leven inblazen, nieuwe Locatie, verenigingen en ondernemers nieuwe initiatieven laten ontplooien
Bierstube en Frühschoppen, etc.
CultuurLeefbaarheid en Toerisme botsen soms Goed overleg tussen gemeente en ondernemers is belangrijkThema 2
Recreatie, toerisme & cultuur

Onderdelen:
Recreatie, Sport, Diversen

Onderdeel Probleem / voorstel Details
Recreatie Parkeergelegenheid bij de ‘Vlieter’ ter hoogte van Daalzicht ontbreekt
Recreatie Meer ruimte geven aan ondernemers die horeca willen opstarten of uitbreiden
Recreatie Picknickplaatsen langs wandel- en fietsroutes
Recreatie Centrale ontmoetingsplaatsen, al dan niet afgeschermd (Piahoeve, bibliotheek)
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
SportWatersport stimuleren / faciliteren, o.a. botenhelling
Sport Zwemmen in de grindgaten (welke mogelijkheden biedt Boschmolenplas
Sport Fonteinenpark in grindgaten (toerisme)
Sport Te weinig sportgelegenheden voor jeugd
Sport Calisthenics, trimtoestellen Locatie Sleydal / prieel tussen Heel en Beegden
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
Diversen Limburgs straattheater terug in Heel Limburg Festival
Diversen Standbeeld Mgr. Savelbergweg (St. Anna) moet in ere worden hersteld
DiversenOverlast Fun-beach Geluids- en parkeerproblematiek
DiversenVeiligheid voetgangers kan beterThema 3
Voorzieningen & sociale cohesie

Onderdelen:
Wensbus, Ouderen, Jeugd/jongeren, Voorzieningen, Veiligheid, Verenigingen/instituten, Winkels, Ontmoeten, Integratie, Onderwijs, Inrichten/beleven

Onderdeel Probleem  /  voorstel Details
Wensbus Bereikbaarheid voorzieningen gemeentebreed
Wensbus Bekendheid vergroten en wensbus uitbreiden
Onderdeel Probleem  /  voorstel Details
Ouderen Ouderenvoorzieningen liefst op een niveau dat gemakkelijk is voor ouderen. ‘Bergop / bergaf’ is niet gewenst
Ouderen Verzorgingstehuis, behoefte aan
Ouderen Levensloop bestendige woningen bevorderen Flexibel en adaptief bouwen
Ouderen Kasteel St. Anna en aanleunwoningen Kan men zich al aanmelden ?
Ouderen Hangplekken, behoefte aan
Ouderen Ontmoetingsplekken, mogelijkheden op Pia hoeve.
Onderdeel Probleem  /  voorstel Details
Jeugd / jongerenHangplekken, behoefte aan
Jeugd / jongerenVoorkomen van ‘hangen’. Zorg voor eigen plek/ voorziening
Jeugd / jongeren Te weinig voorzieningen voor de jeugd
Jeugd / jongeren Weinig te beleven voor oudere jeugd van 15 – 18 jaar (2x genoemd) Inventariseren waar behoefte aan is
Jeugd / jongeren Weinig te doen voor de jeugd Jeugdhuis (2 x genoemd)
Jeugd / jongeren Activiteiten voor en door jongeren
Jeugd / jongeren Meer natuurlijke (buiten)spelen voor jeugd Voorziening en locatie
Onderdeel Probleem / voorstel Details
VoorzieningenMeer voorzieningenHondentoiletten
Voorzieningen Schoolzwemmen
Voorzieningen Gemeenschapshuis, geen voorziening voor het verschonen van baby’s
OnderdeelProbleem / voorstel Details
Veiligheid Meer politie op straat i.v.m. veiligheid
Veiligheid Promotie van de buurt-app
Veiligheid Meer helderheid en begrip sociale netwerken Buurt WhatsApp
Onderdeel Probleem  /  voorstel Details
Verenigingen / instituten Te weinig buurtverenigingen (2x genoemd) Belangrijk voor sociale contacten
Verenigingen / instituten Samenwerken tussen instituten en bevolking
Verenigingen / instituten Samenwerken tussen verenigingen Verenigingsoverleg
Verenigingen / instituten Integratie tussen Hieël Hael, KVW, Hepapolos, Ondernemingsvereniging
Verenigingen / institutenVerenigingen binden Meer samenwerken
Verenigingen / instituten Onderlinge contacten tussen verschillende verenigingen Werken niet voldoende samen; initiatief jaarlijkse verenigingsavond
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Winkels Winkels koppelen
Winkels Voorzieningen die verdwijnen Winkels
Winkels Behouden van winkelvoorzieningen
Winkels Monopolie positie Jumbo 2e winkel erbij
Winkels Verdwijnen van de middenstand Hoe dit te voorkomen en vestiging aantrekkelijk te houden
Winkels Verdwijnen van de middenstand Integraal benaderen van het verdwijnen
Winkels Gemeente moet investeren in dorpskernen en winkelaanbod
Winkels Meer winkels in combinatie met horeca
Onderdeel Probleem / voorstel Details
OntmoetenPiahoeve: Mooie locatie in het dorp die mogelijkheden biedt. Het zou mooi zijn samen hier meer uit te halenMensen zouden hier kunnen samenkomen uit alle generaties.
Ontmoeten Meer horeca waar ook burgers elkaar kunnen ontmoeten Lunch-café, huiskamer-café
Ontmoeten Inloop-/huiskamerproject. Plek waar mensen elkaar kunnen treffen voor een kopje koffie of voor praktische vraagstukkenBevordering sociale cohesie
OntmoetenBieb weer open inclusief terrasjeBevordering sociale cohesie
Ontmoeten Repaircafé (2x genoemd)Oud en jong samen
Ontmoeten Publieksplein, aantrekkelijk maken met duurzaam meubilair
Ontmoeten Ontmoetingspunt Jumbo
Ontmoeten Ontmoetingsplein
Ontmoeten Kleinschalig ‘huiskamer’-theater Ontmoetingsplek
Ontmoeten Creatieve ruimte om workshops te doen
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Integratie Gehandicapten en dorpsbewoners, jammer dat Kermis Daelzicht bijna weg is
Integratie Ontmoetingsplekken ouderen Piahoeve is een unieke gelegenheid
Integratie Klussen team Cliënten van St. Anna helpen maar al te graag
Onderdeel Probleem / voorstel Details
Onderwijs Scholen desgewenst subsidiëren
OnderdeelProbleem / voorstel Details
Inrichten / belevenDorpsgaard nabij de school of op de Piahoeve
Inrichten / beleven Projecten met groen: samen aanleggen en onderhouden
Inrichten / beleven Meer beleving dorpsraad‘Oppe Linj’, Wilhelminaplein
Inrichten / beleven Kermis, bijvoorbeeld op Raadhuisplein
Inrichten / beleven Invulling geven aan Raadhuisplein Voor het oude gemeentehuis
Inrichten / beleven Banken, picknicktafels
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
OntmoetenGemis aan dorpskern waar mensen elkaar ontmoeten Is in Heel niet aanwezig
Ontmoeten Banken, picknicktafels
Ontmoeten Jong en oud samenbrengen Mix van jong en oud (2 x genoemd)
Ontmoeten Koffie- en theecorner
Ontmoeten Kiosk voor muziek en optredensThema 4
Wonen, verkeer & openbare ruimte

Onderdelen:
Wonen, Verkeer, Handhaving, Openbare ruimte, Ontmoeting, Honden

Onderdeel Probleem / voorstel Details
WonenMeer starterswoningen en appartementen voor jongeren
WonenMeer woningen met zorgservice voor ouderen
WonenDoorstroming woningen verbeteren
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
Verkeer Heerbaan onveilige oversteek; maak een rotonde Julianastraat-Wilhelminaplein
Verkeer Plaats een spiegel Rector Driessenstraat- Dorpstraat
VerkeerPaadje tussen Heerbaan en Dorpstraat onveilig voor senioren Route ‘Stefanushof’ – Don Bosco Te donker, onvriendelijk, te veel rotzooi, rollator onvriendelijk
VerkeerRoute schoolgaande jeugd moet veiliger
VerkeerOverdaad aan verkeersborden
Verkeer Honden en speelplaatsen; meer verbodsborden voor honden
Verkeer Heerbaan en Pater Jac Schreursweg en Panheelderweg; snelheidsbeperkende maatregelen nodig Voorrangsregeling vanuit Teskenlaan – Panheelderweg
Verkeer Waar nodig en praktisch, autoluw maken; voorstel tot 30 km-zones
Verkeer De chicane richting Beegden vanuit Heerbaan HeelWordt als onveilig en niet effectief bevonden
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
WonenJulianastraat (bij Europastraat); drempels te hoog
Wonen Heerbaan; drempel niet zichtbaar vanuit Heerbaan richting Rector Driesenstraat
Wonen Stoepen scheef of slecht begaanbaar Zeker voor mensen met rollator, rolstoel of kinderwagen
Wonen Rector Driesenstraat obstakels voor voetgangers Stoepen te smal; heggen of ander groen groeit op de stoep
Wonen Rector Driesenstraat en bij bloemist obstakels voor voetgangers Verkeersborden geplaatst op de stoep
Wonen Auto’s worden op de stoep geparkeerd
Wonen Gemeente reageert direct op scheefliggende stoeptegels Positieve feedback naar gemeente
OnderdeelProbleem / voorstelDetails
HandhavingVrijhouden van stoepen moet beter
Handhaving 30 km-zones handhaven Panheelderweg
Handhaving Meer politie op straat
HandhavingZelf handhaven
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
Openbare ruimte Reutsdaal, te weinig parkeerplaatsen bij BSO, dokter, bibliotheek Gebruik ruimte onbebouwd gedeelte Reutsdaal voor parkeerplaatsen
Openbare ruimte Maak dorpentrees Heel en Panheel mooier
Openbare ruimteMeer straatmeubilair Bankjes
Openbare ruimteVervang gedateerde lantaarnpalen Raadhuisplein
Openbare ruimteInvulling geven aan leegstaande plekken / grasvelden
Openbare ruimteOpenbare ruimtes bij Stefanushof en sporthal worden te weinig benut
Openbare ruimteLeegstaande panden raken onderkomenBijvoorbeeld bestemming veranderen
Openbare ruimteMeer vaste planten in groene ruimte, meer bomen langs de straten
Openbare ruimteMeer oplaadpunten voor elektrische auto’s
Onderdeel Probleem / voorstelDetails
Ontmoeting Ontmoetingsplek buiten voor jong en oud Laagdrempelig
Ontmoeting Centraal dorpsplein
Ontmoeting Ontmoetingsplek voor ouderenKoffie voor betaalbare prijzen
Ontmoeting Centrale ontmoetingsplek ter bevordering van initiatieven tussen burgers en verenigingen
Ontmoeting Plek voor centrale berichtgeving
Ontmoeting Verenigingen beter laten samenwerken t.b.v. leefbaarheid
Ontmoeting Behoefte aan dorpsfeest
Ontmoeting Beter gebruik van PiahoevePiahoeve aantrekkelijker maken
OnderdeelProbleem / voorstelDetails
Honden Maak hondentoiletten
Honden Locatie ‘Vlieter’: meer prullenbakken voor hondenpoepPanheelderweg
Honden Meer verstrekken van hondenpoepzakjes
Honden Bewoners moeten hondenbezitters aanspreken als hun honden loslopen Handhaving