Met het hoog water steeg ook de saamhorigheid!

‘Mooder Maas’ loopt als een levensader door onze mooie gemeente. Het kan dan ook niet anders dan dat het snel stijgende water ook Maasgouw zou treffen. Jachthaven De Maasterp in Ohé en Laak, De Molenplas in Stevensweert, De Weerderhof in Linne, de haven in Wessem zijn plekken die het zwaar te verduren kregen.

Maar met het stijgende water steeg ook de saamhorigheid naar ongekende hoogte! Medewerkers van de buitendienst kregen hulp van inwoners en van het leger. Samen hebben ze dag en nacht doorgewerkt om het wassende water zoveel mogelijk buiten de deuren te houden.

Het water is inmiddels weer gezakt naar normaal niveau….

Polderveld: tijdens hoogwater
Polderveld: na hoogwater

En de natuur doet haar best om te herstellen. Maar met al het achtergebleven afval op de oevers kan ze daar wel hulp bij gebruiken. Onze handen jeuken!

Nu opschonen is nog veel te gevaarlijk

Met het zakken van het water is er veel daadkracht ‘boven komen drijven’. In heel Limburg worden de handen in elkaar geslagen en schoonmaakacties voorbereid.

Voorbereid, omdat de dijken nog te zwak zijn en de oevers van de Maas nog te gevaarlijk zijn om te betreden. Door drijfzand en wegtrekkend water kunnen verraderlijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

Ga dus vooral (nog) niet op eigen houtje opschonen maar meld je aan bij:

Heel Schoon

Heel Schoon is een burgerinitiatief binnen de kern Heel. Ruim 40 inwoners hebben zich al aangemeld om, individueel of tijdens gezamenlijke acties, de natuur van Heel schoon te houden. Wij hebben goede contacten met gemeente Maasgouw en natuurorganisaties. We houden hun opschoonacties nauwlettend in de gaten. Aanmelden bij Heel Schoon kan via info@hieelhael.nl o.v.v. Heel Schoon.

Heel Schoon staat paraat tijdens de opschoonacties van:

Gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw heeft een oproep gedaan voor vrijwilligers die mee willen helpen. Hoe je je hiervoor kunt aanmelden lees je op onze website onder het kopje: Samen maken we Maasgouw schoon! Helpt u mee?

Maas Cleanup – IVN

Op zaterdag 14 augustus houdt IVN Natuureducatie in de hele provincie opruimacties.
Meer informatie en hoe je je hiervoor aan kunt melden lees je op:
https://maascleanup.nl/actie/maascleanup/

Noteer ook alvast: 18 september 2021 jaarlijkse Maas Cleanup Day!
https://maascleanup.nl/actie/world-cleanup-day/

Natuurmonumenten

Meld je via onderstaande link aan voor een van de opruimacties:
https://www.natuurmonumenten.nl/hoogwateropruimactie

Tekst en beeld: Werkgroep Heel Schoon, Sandra van Halbeek & Natuurmonumenten