Waar gebeuren de meeste ongelukken?

EHBO-vereniging Heel

Als je op de kranten en nieuwsberich­ten afgaat, dan is het verkeer de gro­te boosdoener. Dagelijks lees je im­mers van doden, slachtoffers van ver­keersongevallen. Als er een heel ern­stig bedrijfsongeval is gebeurd, dan lees en hoor je dit ook nog wel.

Veel minder lees je iets over huis-, tuin- en keukenongeval­len. Meestal zit daar geen nieuws in voor kranten.

En toch gebeuren de meeste ongelukken juist in en om het huis, in de vrije tijd, bij het beoefenen van hobby’s, bij sport en spel. Vooral ouderen en kinderen zijn daar vaak de slachtof­fers.

Kunt u zich voorstellen hoeveel pijn, verdriet en zorgen al die ongelukken met zich meeslepen?

Als we in staat zijn – en dat zijn we – door goede eerste hulp te verle­nen dat leed te verzachten, de gevol­gen van het ongeval minder ernstig te maken, dan mogen we dat niet nala­ten. Daarom is het ook voor u nodig, dat u EHBO gaat leren. U kunt er morgen thuis mee te maken krijgen, nog veel eerder dan in het verkeer. Het gaat dan niet alleen om zwaar letsel. Ook een niet goed verzorgde schaafwond kan veel ellen­de veroorzaken.

In oktober start er bij voldoende be­langstelling weer een nieuwe EHBO-cur­sus.

Deze omvat 10 lesavonden inclusief examen.

U kunt u ervoor opgeven via de website van EHBO Heel. Wacht niet met uw aanmel­ding, want het aan­tal deelnemers is beperkt.

Tevens starten we bij voldoende belangstelling een cursus AED.

Voor meer informatie kijk op www.ehboheel.nl of stuur een mail naar: info@ehboheel.nl

Tekst & beeld: EHBO-vereniging Heel | Martin van den Goor