Update Dorpslab Heel september 2022

Beste betrokkene van Heel,

Er is achter de schermen volop beweging vanuit de initiatieven die zijn ontstaan tijdens de eerdere bijeenkomsten vanuit Dorpslab.

Het begon allemaal bij de eerste bijeenkomst die 11 mei plaatsvond. Op deze avond waren 50 mensen vertegenwoordigd; van verenigingen tot ondernemers en betrokken inwoners. Allemaal willen zij aan de slag met een vitaal Heel voor de toekomst.

De vervolgbijeenkomst vond plaats op 14 juni. Op deze avond is er door de aanwezigen gewerkt om van de thema’s en doelen tot ideeën en uitwerking te komen. We kijken terug op twee geslaagde avonden met een goede dynamiek en energie. Deze avonden zorgden voor verbinding onderling en zin om met elkaar aan de slag te gaan en samen te werken aan een vitaal Heel voor de toekomst.

Hoe nu verder?

Er zijn drie werkgroepen ontstaan; Werkgroep Jong en Oud samen goud, Werkgroep Mooi leven en ontmoeten en Werkgroep Verenigingen Verenigen. Iedere werkgroep is met elkaar aan de slag gegaan.

Werkgroep Jong en Oud samen goud

Werkgroep Jong en Oud samen goud heeft inmiddels een goed groepje bij elkaar en er zijn inmiddels al enkele initiatieven op gang gebracht. Vanuit de Heemkring is de samenwerking gezocht met Hepapolos en zij doen mee met de monumenten-speurtocht voor de jeugd op 2 oktober, waaraan ook de Wauwelnaze meedoet. Met Hepapolos wordt nu gekeken naar de invulling van Sinte Merte. Verder wordt samen met de werkgroep Jeugd gekeken hoe de basisschool bij het een en ander betrokken kan worden en daarnaast zijn ze in gesprek met Hieël Hael om te kijken of de kermis van volgend jaar in een ouderwets jasje gestoken kan worden.

Werkgroep Mooi leven en ontmoeten

Werkgroep Mooi leven en ontmoeten heeft bij elkaar gezeten. Na deze eerste sessie is er een vragenlijst opgesteld, waarmee de inventarisatie met verschillende groepen jongeren wordt aangegaan. Dit met het doel om eerst de behoefte/draagvlak te polsen. Het blijkt wel lastig om de jongeren te bereiken en ook om hun behoeften op een goede manier in beeld te krijgen. Dorpslab werkt nu hiervoor ook nog enkele suggesties uit.

Werkgroep Verenigingen Verenigen

Werkgroep Verenigingen Verenigen is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst met en voor verenigingen in Heel. Deze bijeenkomst gaat plaatsvinden op donderdagavond 13 oktober om 19:30 uur. Iedere vereniging is natuurlijk van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn.

Het is de bedoeling om dan gezamenlijk met verenigingen te kijken naar kansen en uitdagingen. Samenkomst van verenigingen moet leiden tot kennisdeling en inspiratie. Zodat we kunnen werken aan nieuwe leden, versterking van vrijwilligers, breder aanbod; kortom samen werken aan Vitale Verenigingen.

Kortom; er zijn ondertussen dus allerlei initiatieven op gang gekomen en dat smaakt naar meer. Dorpslab Heel blijft in beweging met als doel een vitaal Heel. Nu en voor de toekomst!

Voor vragen of ideeën neem contact op via danielle@dorpslab.org.

Download hier Update Dorpslab Heel september 2022 (pdf)

Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Heel. Daarmee brengen we mensen in het dorp in beweging om op zoek te gaan naar ambities en dromen voor het dorp. Om vervolgens deze ambities te realiseren in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners.

Kijk voor meer informatie op www.dorpslab.org.

Tekst & beeld: Dorpslab – Danielle Remy