Uitnodiging: Verenigingscafé op 20 december 2023 – samenwerking verenigingen Heel

Een florerend dorp kan niet zonder een actief verenigingsleven. Dit is zeker in de huidige tijd een uitdaging, immers het leven gaat snel en iedereen heeft het druk.

In de bijeenkomsten van Dorpslab werd aangegeven dat veel verenigingen tegen dezelfde problemen aanlopen. Onder de naam “Verenigingen Verenigen” werd een aanzet gegeven tot onderlinge samenwerking. Inmiddels heeft Hieël Hael het stokje van Dorpslab overgenomen en is een Heelder verenigingsoverleg een feit.

Hieël Hael organiseert in samenwerking met de Heelder verenigingen halfjaarlijks een Verenigingscafé. In dit Verenigingscafé wordt aan verenigingen een podium geboden om zich te presenteren en bespreken we op welke manier we elkaar kunnen helpen.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 22 juni in CC Don Bosco. Hier presenteerde V.V. De Gangmaekers zich.

Op 20 december vindt er weer een verenigingscafé plaats en zal de EHBO-vereniging zich presenteren.

Tevens gaan we kennismaken met Eric Craemers, verenigingsondersteuner bij Wel.kom, de welzijnsorganisatie die in Maasgouw actief is namens de gemeente.

Hij zal ons onder andere meenemen in de belangrijkste zaken rondom de WBTR (de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen. Alle verenigingen en stichtingen zijn verplicht om hun statuten zodanig aan te passen dat ze voldoen aan deze wet.

Naast de besturen en contactpersonen van de verenigingen, nodigen we ook van harte leden van verenigingen en andere belangstellenden uit voor deze bijeenkomst.

Reserveer dus alvast 20 december 2023, 19:30 uur, CC Don Bosco, in je agenda

Je kunt vrij binnenlopen, maar we hebben liever dat je je aanmeldt via een e-mail aan info@hieelhael.nl o.v.v. Aanmelding Verenigingscafé.

Tekst: Jeannette Kuppens / Erwin Ramakers