Terugblik Heelse Ontmoeting woensdag 11 mei en uitnodiging voor 14 juni a.s.

Op woensdag 11 mei vond de Heelse Ontmoeting plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Dorpslab en gefaciliteerd door Rabobank Peel, Maas en Leudal.

Er waren 50 mensen vertegenwoordigd; van verenigingen tot ondernemers en betrokken inwoners. Allemaal willen zij aan de slag met een vitaal Heel voor de toekomst.

Wat een dynamiek en energie tijdens deze avond!
Er werd hard gewerkt aan dromen en ideeën rondom diverse thema’s. Er werd gelachen met de mooiste Heelse woorden en lekkernijen uit Heel. Er werd gediscussieerd welke foto het beste past bij Heel. En de hersens werden gekraakt tijdens de dorpsquiz.

Wat de bijeenkomst naast vele uitwerkingen ook opleverde?
Verbinding en energie onderling. Zin om met elkaar aan de slag te gaan en samen te werken aan een vitaal Heel voor de toekomst.

Hoe nu verder?

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 juni. De start is dan ook weer om 19:30 uur.

Doel is om dan de thema’s en ideeën concreter uit te werken en komen tot een aanpak en actielijst.

Zo ontstaan feitelijk werkgroepen die met de uitwerking aan de slag gaan. Dorpslab zorgt voor de voortgang van de werkgroepen en ondersteunt.

De thema’s om mee aan de slag te gaan

Thema 1: Verenigingen Verenigen

Dit moet leiden tot:

 • Samenwerking
 • Krachten bundelen
 • Bestaansrecht
 • Voldoende vrijwilligers

Hiervoor nu al de volgende ideeën:

 • Kenniscentrum en Kennisbank
 • Website/platform met nieuwsbrief gezamenlijke activiteitenagenda
 • Dorpskennismakingsmarkt
 • Verenigingsoverleg
 • Andere vormen van waardering van vrijwilligerswerk

Thema 2: Jong en oud samen goud

Dit moet leiden tot:

 • Dat ouderen actief mee kunnen blijven doen in onze maatschappij
 • Behouden van tradities
 • Leefbaarheid voor jong en oud
 • Voor elke leeftijdsgroep passend aanbod

Hiervoor nu al de volgende ideeën:

 • Heitje voor karweitje
 • ICT-ondersteuning door jongeren
 • Historie van Heel levendig houden
 • Dingen organiseren op thema zoals mensen die samen koken, wandelen, fietsen etc.

Thema 3: Mooi leven en ontmoeten

Dit moet leiden tot:

 • Mooie groene leefomgeving
 • Voldoende ontmoetingsplekken
 • Gezellig plein

Hiervoor nu al de volgende ideeën:

 • Trefcentrum/inloopcentrum jeugd/jongeren. Grote open ruimte waar iedereen zich welkom voelt. Dit kan ook in bestaand gebouw. Denk aan pop-up concept.
 • Realiseren van een plek/plein waar we elkaar allemaal op een laagdrempelige en gezellige manier kunnen ontmoeten. Een kiosk, comfortabele zitbanken, een boom waar je onder kunt zitten…
 • Verbindingsteam

Uitnodiging

Doe je mee?

Meld je nu aan voor de volgende bijeenkomst en zorg dat je erbij bent!

Dit kan via deze link https://negen.typeform.com/to/ZblwMkxF of onderstaande button.

Je kunt hierbij ook aangeven welk thema je het meeste aanspreekt en waar je verder mee aan de slag wilt.

Tekst & beeld: Dorpslab – Danielle Remy