Laatste dagen enquête gasvrij of aardgasvrij

Geef nog snel je mening: 1 maart sluit Duurzaam Maasgouw de enquête.

Hoe en wanneer moet Maasgouw van het gas af gaan?

DUURZAAM MAASGOUW:
De CO2 uitstoot moet snel en drastisch naar beneden. Aardgas kan straks niet meer. Daarvoor moet een alternatief komen en moeten woningen aangepast worden.

Wanneer, waar en hoe? Wat kost het ons? Wat kost het mij?

Hoe moet de gemeente hierbij helpen?

Geef het aan in de enquête!

Ga hier naar de ‘vragenlijst aardgasvrij wonen in Maasgouw’

Meer weten over het proces en hoe invulling te geven aan de lokale transitievisie warmte?
De coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft al veel informatie verzameld (kijk onder de menuknop “Van het gas af“).

Tekstverantwoording: Duurzaam Maasgouw, Chris Hamans