Hieël Hael ontvangt Global Goals speld

Op zaterdag 11 december werd Hieël Hael tijdens de plantdag van de Dorpsbòngerd verrast door gemeente Maasgouw. Wethouder Johan Lalieu reikte aan Sandra van Halbeek de Global Goals speld uit.

Citaat uit het nieuwsbericht van gemeente Maasgouw:

Als Global Goals gemeente willen we Maasgouw mooier en beter maken samen met de inwoners.

Wethouder Johan Lalieu spreekt zijn waardering uit voor de mooie initiatieven van de dorpswerkgroep Hieël Hael: “Jullie leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Global Goals doelen, zoals het groen, leefbaar en sociaal maken van Maasgouw. Dat doen we samen en kunnen we als gemeente niet alleen. We waarderen jullie inzet enorm en hopen dat dit een inspiratie voor meer initiatieven in andere kernen zal zijn. We willen onze erkenning voor alles wat jullie gedaan hebben en nog gaan doen, samen met andere inwoners, graag tonen door jullie tot ambassadeur van de Global Goals te benoemen”.

Verrast neemt Sandra van Halbeek de Global Goals speld namens de dorpswerkgroep in ontvangst: “Wij voelen ons heel vereerd met deze blijk van waardering. Voor ons is de aanleg van de Dörpsbòngerd de start van een groene kern en een gezond leefklimaat in alle opzichten. En, voor álle inwoners; voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. We staan graag open voor hun ideeën in en rond de Dörpsbòngerd. Samen laten we de Dörpsbòngerd groeien! Dat past natuurlijk goed in jullie programma van de Global Goals. We vinden deze samenwerking met de gemeente en de vele vrijwilligers ook heel fijn. Iedereen is hier welkom. Samen maken we Heel mooier!”

Global Goals speld

Lees hier het volledige nieuwsbericht De Dörpsbòngerd in Heel verbindt mensen op de website van gemeente Maasgouw of download het bericht als pdf-bestand.

Bron: Nieuwsbericht gemeente Maasgouw