Mobiel Media Lab van Politie in Heel op 5 december 2023

Mobiel Media Lab van Politie in Heel

Het Mobiel Media Lab is een door de politie als “leslokaal” ingerichte multifunctionele vrachtauto waarin onder andere voorlichting gegeven kan worden aan burgers.

In juni 2023 hebben de wijkagenten van Maasgouw voorlichting gegeven aan alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van Maasgouw, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Mogelijk heeft u destijds de vrachtauto zien staan of heeft u erover gehoord.

Aangezien de wijkagenten de afgelopen tijd regelmatig verzoeken kregen van o.a. seniorenverenigingen om voorlichting te geven op het gebied van inbraakpreventie, fraude, oplichting, vuurwerk en dergelijke, hebben zij besloten om het Mobiel Media Lab nogmaals naar Maasgouw te halen.

De wijkagenten dienen u graag van advies op de genoemde onderwerpen maar ook om allerlei andere vragen te beantwoorden.

Ook is er in het leslokaal van de vrachtauto gelegenheid om aan de hand van een Kahoot quiz, onder begeleiding, kennis te vergaren ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen. En dat vindt plaats onder het genot van een kopje koffie en een kleine traktatie.

Daarna is er dan nog gelegenheid om na te praten over de onderwerpen. Hiermee denken de wijkagenten van Maasgouw een leuk en interessant programma te kunnen bieden en staan de wijkagenten open voor overige vragen en opmerkingen.

Zij gaan graag met u in gesprek!

Wanneer kunt u bij het Mobiel Media Lab terecht?
Bezoek het Mobiel Media Lab in Heel op dinsdag 5 december 2023 van 9.30 uur tot 18 uur

Waar?
Parkeerplaats Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100, Heel.

Graag ontmoeten wij u of andere geïnteresseerden uit uw omgeving op 5 december a.s!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u de wijkagenten van Maasgouw bereiken via:

Hay Janssen
Hay.Janssen@politie.nl

Beau Nijenhuis
Beau.Nijenhuis@politie.nl

 Jeroen Smolenaers
Jeroen.Smolenaers@politie.nl

Klik hier voor het Instagram-account van de wijkagenten van Maasgouw

Tekst & beeld: Wijkagenten Maasgouw, Hay Janssen