Hondenpoep. En het opruimen ervan…

Als dierenarts en inwoner van Heel, hecht ik veel waarde aan het welzijn van zowel huisdieren als de gemeenschap. Het beleid met betrekking tot hondenpoep en het opruimen ervan is niet alleen een kwestie van burgerlijke verantwoordelijkheid, maar heeft ook bepaalde veterinaire en milieu-implicaties.

Onze verantwoordelijkheid als huisdiereneigenaren

Het is van groot belang dat hondenbezitters zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om de uitwerpselen van hun viervoetige metgezellen op te ruimen. Niet alleen uit respect voor medeburgers, maar ook om de hygiëne en gezondheid van onze geliefde huisdieren te waarborgen.

Milieubewust opruimen

Ook in ons dorp, is het essentieel dat hondenpoep op verantwoorde wijze wordt verwijderd. Het hoort thuis in de daarvoor bestemde afvalbakken. Honden- (en ook kattenpoep) hoort bij het restafval. Honden- en kattenpoep mogen niet in de gft-bak en ook niet op de composthoop thuis, vanwege het risico van het overdragen van dierziektes via de compost. De gemeente heeft uitlaatstroken en losloopgebieden voor honden ingericht. Ook staan hier extra afvalbakken. De zakjes met hondenpoep mogen in alle openbare afvalbakken gedaan worden.  Dit draagt niet alleen bij aan een schone en veilige openbare ruimte, maar het voorkomt ook verontreiniging van bodem en waterbronnen.

Afvalverwerking en Reinigingsdienst Maasland

Conform het lokale beleid dient hondenpoep te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Deze vuilnisbakken worden regelmatig geleegd door Reinigingsdienst Maasland, wat bijdraagt aan het behoud van de hygiëne en esthetiek van onze leefomgeving.

(Dier)ziektekundige gevaren van onopgeruimde hondenpoep

Vanuit het ziektekundige perspectief zijn er talloze redenen om hondenpoep op te ruimen. Niet alleen kunnen parasieten en ziekteverwekkers in de uitwerpselen schuilen, maar onopgeruimde hondenpoep kan ook leiden tot besmetting van andere dieren en zelfs mensen. Het voorkomen van de verspreiding van ziekten zoals parasitaire infecties is van groot belang voor de gezondheid van de gehele gemeenschap.

Milieuredenen om hondenpoep op te ruimen

Naast veterinaire risico’s is het belangrijk te benadrukken dat onopgeruimde hondenpoep mogelijk een bijdrage kan leveren aan milieuproblemen. Het kan schadelijke bacteriën en chemicaliën bevatten die, als ze niet adequaat worden verwerkt, het milieu kunnen aantasten.

Kortom, het opruimen van hondenpoep is niet alleen een burgerlijke verplichting, maar ook een daad van zorg voor onze dierenvrienden, medeburgers en het milieu. Laten we samenwerken om Heel schoon en veilig te houden, zowel voor ons als voor onze huisdieren.

Tekst: Emile Gijsen
Beeld: campagnebeeld uit ‘Ruim op als een baas!’ – gemeente Maasgouw