Bomenkaart gemeente Maasgouw

Wat is er aan de hand met de bomen op de Heerbaan?

De bomen op de Heerbaan, tussen café de Tram en het kantoorgebouw van Daelzicht (voormalig Rabobankfiliaal), lijken wel ziek. Ze hebben nog maar weinig blad. We hebben deze vraag gesteld aan de gemeente. Benieuwd naar het antwoord?
Lees dan gauw verder en scrol dan meteen even door naar de Bomenkaart voor nog meer bomen-informatie.
Wisten jullie trouwens dat er in de gemeente Maasgouw 16.142 bomen staan?

Antwoord van de gemeente Maasgouw:

Deze platanen hebben last van bladvlekkenziekte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel profiteert van het natte en koude voorjaar en treedt daarom nu meer zichtbaar op dan in voorgaande jaren. Bestrijdingsmiddelen zijn in de openbare ruimte niet toegestaan (nog los van de vraag of je die überhaupt zou moeten willen toepassen). Met het warmer en vooral drogere weer in het vooruitzicht zal de aantasting afnemen. De bomen zullen alsnog uitlopen. De bomen worden gemonitord.

Deze aantasting bevestigt overigens onze keuze om lanen voortaan gemengd aan te planten. Hierdoor worden de risico’s op ziekten en plagen zoveel mogelijk gespreid. Ook proberen we zoveel mogelijk inheemse bomen toepassen omdat die het meeste bijdragen aan het herstel van biodiversiteit.

Bomenkaart gemeente Maasgouw

Alle gemeentelijke bomen nu digitaal te raadplegen

Alle gemeentelijke bomen zijn vanaf nu te raadplegen op de website: 
http://www.gemeentemaasgouw.nl/bomenkaart

Benieuwd hoeveel bomen er staan in de gemeente Maasgouw?
Kijk gauw op de interactieve kaart. Hier is ook per boom te zien om welke soort het gaat, of de boom een beschermde status heeft en in welk jaar de boom geplant is. Met deze bomenkaart wil de gemeente inwoners inzicht geven in het belang en de waarde van de bomen in Maasgouw. Leuke en erg leerzame informatie!

Belangrijke bijdrage

In totaal heeft Maasgouw 15.250 gemeentelijke park- en straatbomen. Al deze bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de gemeente. Ze verfraaien de kernen, zorgen voor verkoeling, houden water vast, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op en houden CO2 vast. Hoe de gemeente op zorgvuldige wijze omgaat met bomen staat beschreven in de Bomennota. De beleidsdoelen uit de Bomennota, de verzamelde (boom)data en een interactieve kaart helpen de gemeente te sturen op een toekomstbestendig bomenbestand en op gerichte vergroening van de dorpen.

Klimaatdata

Naast de interactieve bomenkaart is er ook een kaart beschikbaar met klimaatdata. Zo is te zien op welke plekken het in de zomer erg warm kan worden en op welke plekken wateroverlast kan ontstaan bij piekbuien. Wethouder Lalieu: “Het vergroenen van de openbare ruimte helpt om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Bomen zijn hierin de belangrijkste categorie van ons groen. Ze leveren de meeste waarde op. Maar inwoners kunnen ook zelf meehelpen, bijvoorbeeld door hun tuin te vergroenen.”