Dijkversterking Heel – digitale informatieavond

Kennis maken met de aannemer van dijkversterking Heel

De afgelopen periode heeft het projectteam van Waterschap Limburg kennis gemaakt met de aannemer, Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. Kennisoverdracht en afstemming heeft plaatsgevonden en een planning is opgesteld. Duidelijk is dat de aannemer zich in 2021 richt op het uitwerken van het ontwerp voor de dijkversterking en de conditionerende werkzaamheden waaronder onderzoek naar niet gesprongen explosieven, beperkt aanvullend bodemonderzoek, archeologie en kabels en leidingenwerk dat vooruitlopend op de dijkversterking zelf kan worden uitgevoerd. Het werk aan de dijk zelf vindt dan vanaf begin 2022 plaats zodat dit aan het einde van 2022 is afgerond.

Logo Waterschap Limburg

De aannemer wil graag kennis maken met degenen die geraakt worden door het werk of hierin geïnteresseerd zijn, om het werk met de planning van dijkversterking Heel toe te lichten. Helaas staan de coronamaatregelen nog geen fysieke bijeenkomsten toe, daarom verzorgt de aannemer in samenwerking met het waterschap een digitale informatieavond.

U bent welkom op maandag 10 mei om 19.30 uur, de bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. Aanmelden hiervoor gaat per e-mail via de omgevingsmanager van de aannemer, Femke Verhoeven, fverhoeven@mourik.com. Vermeld uw naam en dat het om dijkversterking Heel gaat, u ontvangt dan de toegangslink voor de digitale bijeenkomst.