Dijktraject in Heel wordt hoogwaterveilig gemaakt

Wethouder Johan Lalieu kondigt in een video samen met Jos Teeuwen (bestuurder van Waterschap Limburg) en Walter Deelen (aannemerscombinatie Mourik en FL BV) het werk aan.

Bekijk hieronder de video of ga naar de informatiepagina van de gemeente Maasgouw

Meer informatie via Waterschap Limburg

De dijkversterking in Heel maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Meer informatie over deze dijkversterking lees je op de website van Waterschap Limburg