Coöperatie Duurzaam Maasgouw

Coöperatie Duurzaam Maasgouw – zonneweide Maasbracht

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een zonneweide in Maasbracht met 3600 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Een project van en voor inwoners van Maasgouw.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: een burgerinitiatief

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een burgerinitiatief van inwoners van Maasgouw dat zich tot doel gesteld heeft Maasgouw te verduurzamen.
Verduurzamen is een ruim begrip en daar kan op veel manieren aan bijgedragen worden. Maar ook in Maasgouw staan we allemaal, burgers, bedrijven en instellingen, voor de uitdaging dat we na 2030 op een zeker moment allemaal van het gas af gaan. Dat zijn stuk voor stuk ingrijpende en kostbare maatregelen, die onderlinge afstemming, timing en planning vereisen. De coöperatie geeft daarom prioriteit aan verduurzaming door energiebesparing en energieopwekking.
Met voorlichting en maatwerkadviezen helpen we bewoners met besparingsmaatregelen op energieverbruik en verbeteringen in wooncomfort. Energie die bespaard wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Maar ook voor de opwekking van de benodigde energie adviseren onze vrijwilligers en externe deskundigen. Zoals met zonnepanelen voor de opwek van groene stroom, warmwater met zonneboilers, warmtepompen, etc.

Collectieve energieopwekking

Omdat niet alle maatregelen in of op een individuele woning of pand gerealiseerd kunnen worden of economisch interessant zijn, benutten we ook mogelijkheden voor collectieve opwekking van hernieuwbare energie.
Windmolens zijn in Maasgouw niet voorzien, maar er zijn wel mogelijkheden voor de collectieve opwekking van groene stroom met zonnepanelen op grote daken en met z.g. grondgebonden zonnepanelen. De coöperatie en de gemeente Maasgouw zijn van mening dat ook de lusten van zo’n weide of akker vol met zonnepanelen ten goede moet komen aan de inwoners van Maasgouw. Zeker als coöperatie die voor duurzaamheid gaat, realiseren we ons namelijk goed dat die opwek van groene energie ook lasten met zich meebrengt: agrarische belangen, aantasting van landschappelijke waarden, belasting van flora en fauna, hebben ook een “prijs”. Daarom ook zetten we ons in dat de baten van een zonnepark ook ten goede moeten komen of terug moeten vloeien naar de gemeenschap die er ook de lasten van draagt. Concreet: we zetten ons in dat inwoners van Maasgouw via onze coöperatie al met kleine bedragen kunnen investeren in zo’n collectieve opwek van groene stroom, en zo jaarlijks profiteren van de in eigen gemeente opgewekte groene stroom.

De eerste zonneweide in Maasgouw

Elk begin is moeilijk. Voor de coöperatie, maar ook voor de ambtelijke instanties. Zekers als blijkt dat de beschikbaar gestelde locatie voor de realisatie van deze eerste collectieve opwek van groene stroom, tal van knelpunten en beperking kent. Klein in omvang en complex. Maar daardoor ook een project met heel veel kennisvergaring.
Sinds eind 2018 zijn we met een klein team en externe deskundigen druk in de weer om de economische, planologische en technische onderbouwing en benodigde instemmingen voor elkaar te krijgen.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: zonneweide Hofstraat opstelling 3572 panelen
Afbeelding 1: zonneweide Hofstraat – opstelling 3572 panelen

Nu vragen we de omgevingsvergunning aan. In november de benodigde overheidssubsidie.
Op een deel van het perceel, ingeklemd tussen de noordelijke oprit naar de A2  en de hoeve Mispadenhof kunnen we circa 3600 zonnepanelen installeren. Die kunnen jaarlijks ruim 1,2 miljoen kilo-watt-uur groene stroom produceren: vergelijkbaar met het gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 350 huishoudens.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: ligging zonneweide rechts van hoeve Mispadenhof achter de haag
Afbeelding 2: ligging zonneweide rechts van hoeve Mispadenhof, achter de haag

De coöperatie heeft voor haar leden een aandeel van 60% bedongen in een nog op te richten gezamenlijke onderneming, die de bouw en exploitatie van deze zonneweide gaat uitvoeren. 60% van dit project kan straks dus eigendom van inwoners van Maasgouw worden en zo delen die dan ook in de opbrengst van de geproduceerde groene stroom.

Leden van de coöperatie besluiten

Als de omgevingsvergunning afgegeven wordt en de Subsidie Duurzame Energie (SDE) toegekend wordt, besluiten straks de leden of de coöperatie verder mag gaan met dit project. Dan volgen nog veel stappen tot er echt groene stroom geleverd gaat worden. De planning is dat we over een jaar, op z’n vroegst december 2021- maar realistischer is wellicht voorjaar 2022 – het net opgaan.

Lidmaatschap en informatie

Meer informatie over de Coöperatie Duurzaam Maasgouw vindt u op: www.duurzaammaasgouw.nl
Ook over hoe lid worden van de coöperatie: jaarlijkse lidmaatschapskosten €10,-. Als coöperatie zijn we ook overlegpartner voor de Gemeente Maasgouw voor de uitwerking van de plannen, hoe, waar en wanneer we van het gas af gaan. Als we kunnen getuigen van een breed draagvlak voor oplossingen en voorkeuren kunnen we ook sturen bij de lokale invulling van de Energietransitie.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: leeftijd woningen Heel, Panheel, Pol, Osen 2018
Afbeelding 3: leeftijd woningen Heel, Panheel, Pol, Osen (2018)

Leden kunnen voor €30 een energie-maatwerkadvies voor hun huis aanvragen en kortingsbonnen (20%) downloaden voor de aankoop van energiebesparende artikelen, info en hulp bij subsidie aanvragen, financiering, enz.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: voorbeeld samenvatting energieadvies
Afbeelding 4: voorbeeld samenvatting van een energieadvies

En u hoeft niet naar het gemeentehuis in Maasbracht te gaan om inzage te krijgen in de vergunning aanvraag voor de “zonneweide Hofstraat”: ook op onze website kunt u inzage nemen in de vergunningaanvraag en in de daarbij behorende rapporten. Hier ook meer toelichting op het project en het proces.

Doe mee, help Maasgouw te verduurzamen, verhoog je wooncomfort en bespaar op energiekosten!

Contactpersonen
Chris Hamanstel. 06 48 60 63 63
Ger van der Zandentel. 06 53 73 50 20
Jan Geraeds tel. 06 42 91 69 35

Tekst en beeld: Chris Hamans, Coöperatie Duurzaam Maasgouw