Voorbeeld afkoppelen hemelwaterafvoer van riolering

Afkoppelen hemelwater

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen.

Het ‘weglopen’ van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over)belast. Dit is belangrijk omdat ons rioolstelsel door klimaatverandering veel meer hemelwater moet gaan verwerken.

De gemeente Maasgouw ondersteund u in een passende oplossing

Klik op onderstaande links voor meer informatie of voor de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor hemelwaterafvoer:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Afkoppelen (met videofragment)

Subsidie afkoppelen hemelwater (DigiD)